Lista pozycji autorstwa

powrót na stronę z listą autorów
"Inny świat" G. H. Grudzińskiego
(Dziewięćdziesiąt) 90 lat na olimpijskim szlaku
1000 słów o chemii i broni chemicznej : praca zbiorowa
25 lat Bartoszyckiej Grupy Literackiej BARCJA 1983-2008
Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili : antologia publicystyki doby stanisławowskiej
Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku
Antologia tekstów 1 : dla uczniów pierwszej kl. szkoły średniej
Apophthegmata
Astronomia popularna
Atlas anatomii człowieka T. 1. Kończyny górne i dolne.
Atlas anatomii człowieka T. 2. Tułów i trzewia.
Atlas anatomii człowieka. T. 3. Głowa i szyja, mózg, rdzeń kręgowy i narządy zmysłów.
Atlas geograficzny dla szkół średnich
Atlas geograficzny dla szkół średnich
Atlas geograficzny Polski
Atlas geograficzny. Liceum.
Atlas historyczny Polski / [red. Władysław Czapliński, Tadeusz Ładogórski ; aut. Irena Gieysztorowa et al.].
Atlas historyczny świata/ red. odp. Józef Wolski
Australia
Austria. Encyklopedia drogowa
A-Zetka oryginalna encyklopedia PWN
Bartoszyckie metamorfozy
Bhagawadgita czyli Pieśń Pana
Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Tedtamentu. Pismo Święte Starego i Nowego Tedtamentu
Biblia w malarstwie
Biologia
Biologia
Biologia - słownik encyklopedyczny
Biologia : vademecum maturalne 2009
Biologia Campbella
Bogowie, groby i uczeni : powieść o archeologii / C. W. Ceram ; przeł. Jerzy Nowacki.
Botanika
Brazylia
Bretania w poezji i prozie : antologia literacka
Chambers compact plus dictionary : Polish-English = Słownik compact plus : polsko-angielski
Chambers English dictionary : Compact plus : English-Polish = angielsko-polski
Chemia
Chemia : rozszerzenie : repetytorium matura
Chile
Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543
Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości
Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości : analizy i interpretacje : praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Makowskiego
Czytamy wiersze / wstęp, wybór i oprac. Janusz Maciejewski.
Dictinnaire encyclopedique Auzou 2004
Dictionnaire Le Robert & Cle International
Domowa encyklopedia medyczna
Drogi do zwycięstwa
Dziedzictwo kulturowe Warmii, Mazur, Powiśla : stan zachowania, potencjały i problemy
Dzieje Polski
Dzieje sztuki polskiej : praca zbiorowa
Dzieje sztuki powszechnej : praca zbiorowa
Dzieje świata : chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń
Egipt
Encyklopedia . Religie świata
Encyklopedia fizyki. T. 1, A-K
Encyklopedia fizyki. T. 2, K-P
Encyklopedia fizyki. T. 3, P-Ż
Encyklopedia historii świata
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. [T. 1]
Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna : ab
Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna: cd
Encyklopedia muzyczna PWM. T. 3
Encyklopedia muzyki
Encyklopedia odkryć i wynalazków
Encyklopedia sławnych Polaków
Encyklopedia szkolna. Język polski
Encyklopedia szkolna. Język polski
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995
Encyklopedia wiedzy o książce / red. nacz. Aleksander Birkenmajer, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski ; red. gł. Alodia Kawecka-Gryczowa Dzieje książki, Helena Więckowska Bibliografia i bibliotekarstwo, Stanisław Pazyra Przemysł książkowy ; [aut. Mieczysława Adrianek at el.].
Encyklopedia zdrowia dziecka : praca zbiorowa
Encyklopedia. Geografia
Encyklopedia. Historia
Encyklopedia. Matematyka
Encyklopedia.Biologia.
Encyklopedia.Biologia.
Encyklopedyczny atlas zwierząt
Encyklopedyczny słownik psychiatrii
Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków
Eugeniusz Eibisch obrazy olejne, rysunki
Fizjologia roślin
Fizyka
Francja
Geograficzny atlas Polski dla klasy 8 i szkół średnich
Gimnazjalny atlas geograficzny
Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej
Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej
Gramatyka francuska z ćwiczeniami
Grunwald : przewodnik historyczny : a w nim historia prawdziwa zmagań Królestwa Polskiego z Krzyżakami, jako też sławnej klęski grunwaldzkiej, którą Władysław, król Polski, tymże Krzyżakom zadał Roku Pańskiego 1410
Grunwald 1410. Opisanie bitwy według Jana Długosza
Historia
Historia medycyny
Historia sztuki. T. 5 Bizancjum i islam
Historia sztuki. T. 7
Hiszpania
Horoskop : pamiętnik ze współczesnej poezji polskiej / ułożyła na każdy dzień roku Anna Kamieńska.
Ilustrowana Księga Świata
Ilustrowany słownik języka polskiego
Imagines
Impresjonizm
Kenia
Klisze pamięci: z fotokroniki powstania warszawskiego
Kojiki czyli Księga dawnych wydarzeń. / T. 1-2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Koran
Krajobraz poezji polskiej : antologia
Kronika techniki
Kronika XX wieku / oprac. całości zespół pod kier. Mariana B. Michalika ; oprac. haseł i kalendariów zespół pod kier. Eugeniusza Duraczyńskiego ; oprac. red. zespół tł. (z niem., fr. i ang.) oraz red. pod kier. Jolanty M. Michasiewicz.
Król Jan III Sobieski i jego epoka
Książki wybrane
Kuba
Kwiatki św[iętego] Franciszka z Asyżu
Kwiatki św[iętego] Franciszka z Asyżu
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu
Larousse - Kompakt Plus Wörterbuch : deutsch-polnisch = Słownik Compact Plus : niemiecko-polski
Larousse : Ziemia. Rośliny. Zwierzęta
Larousse Słownik kompakt plus : polsko-niemiecki = Kompakt Plus Wörterbuch : polnisch-deutsch
Leksykon leków / pod red. Tadeusza Chruściela i Kornela Gibińskiego.
Leksykon lektur szkolnych
Leksykon naukowo-techniczny
Leksykon Pokoju / [aut. haseł Stanisław Bieleń et al.].
Leksykon religioznawczy / [kom. red. Witold Tyloch przewodn. et al.].
Leksykon roślin leczniczych
Liryka starożytnej Grecji
Liryka starożytnej Grecji
Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach
Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1
Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2
Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. Uzupełnienia do wydania I
Literatura polska. T. 1
Literatura polska. T. 1
Malarstwo
Malta
Mała antologia poezji francuskiej w przekładach Kazimierza Brakonieckiego
Mała encyklopedia kultury antycznej : A - Z
Mała encyklopedia logiki
Mała encyklopedia medycyny. T. 1, A - G
Mała encyklopedia medycyny. T. 2, H - O
Mała encyklopedia medycyny. T. 3, P - Ż
Mała encyklopedia robót r ęcznych/zebrała i opracowała Judy Brittain
Mała Konstytucja czyli Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r[oku] o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym wraz z pozostałymi przepisami konstytucyjnymi oraz Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r[oku] o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : [z komentarzem]
Mały oxfordzki słownik historii świata w XX wieku / [red. Paweł Wieczorkiewicz i Marek Urbański ; przeł. Marek Urbański].
Mały słownik polsko-łaciński
Mały słownik techniczny polsko-angielski = Shorter technological dictionary Polish-English
Mały słownik terminów gramatycznych
Mały słownik zoologiczny. Ptaki T.1
Mały słownik zoologiczny. Ptaki T.2
Mały słownik zoologiczny. Ssaki
Mały słownik zoologiczny. Ssaki
Mapa topograficzna: Tatry Polskie
Mądrej głowie dość przysłowie/ wybrał Janusz Berner
Meksyk
Mianownictwo anatomiczne
Michał Anioł 1475 - 1564; Seria:Wielka kolekcja sławnych malarzy
Muzea Watykanu
Muzeum Narodowe Sztuk Pięknych w Hawanie
My rządzim światem ... : aforyzmy, złote myśli i przysłowia o mężczyznach
Myślę więc jestem : aforyzmy, maksymy, sentencje / zebrali i oprac. Czesława i Joachim Glenskowie.
Na wszystko jest przysłowie : popularny wybór przysłów polskich w układzie tematyczno-hasłowym
Najnowsza Encyklopedia Powszechna od A do Z
Nauka o języku
Niemcy. Encyklopedia drogowa
Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1
Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 2
Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 3
Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 4
Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 5
Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 6
Nowa Zelandia
Nowe przestrzenie Ikara : antologia poezji greckiej XX wieku
O książce : encyklopedia dla nastolatków
Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim
Od Maneta do Pollocka : słownik malarstwa nowoczesnego
Od Sarajewa do Hiroszimy : 1914-1945 : materiały pomocnicze do nauki historii
Od Sofoklesa do Gombrowicza : [syntezy rodzajów, problemów, poezja współczesna : praca zbiorowa. Cz. 2
Olsztyński Czerwiec '89
Opowieści Okrągłego Stołu
Panorama dziejów Polski
Peter Paul Rubens 1577 - 1640; Seria:Wielka kolekcja sławnych malarzy
Philogelos albo Śmieszek : z facecji Hieroklesa i Philagriosa
Piąty wiek fraszki polskiej : antologia fraszki trzydziestolecia
Pieśń o Rolandzie
Pieter Bruegel między 1525 a 1530 - 1569; Seria:Wielka kolekcja sławnych malarzy
Pisarze świata : słownik encyklopedyczny
Poczet królów i książąt polskich
Poczet wielkich matematyków
Pod niebem rodzinnym : krajobraz w poezji
Podróże marzeń. Grecja
Poetyka okresu renesansu : antologia
Poezja odzyskana : antologia poezji polskiej 1939-1989
Poezja polska 1914-1939 : antologia. T. 1
Poezja polska 1914-1939 : antologia. T. 2
Poezja polska okresu międzywojennego : antologia
Poezja rosyjska : antologia. T. 1do 1917r
Polaków portret własny : praca zbiorowa. Cz. 2
Polska przyroda - dar i obowiązek
Polski plakat polityczny
Polskie zbiory graficzne. Grafika i rysunki polskie w zbiorach polskich
Portugalia
Pospolite rośliny środkowej Europy
Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym
Powstanie Listopadowe 1830-1831 : dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
Poznawanie Herberta
Program profilaktyczny. Agresja + DVD (W pułapce)
Program profilaktyczny. Alkohol + DVD (Cena przyjaźni, Świadectwo dojrzałości, Medal olimpijski)
Program profilaktyczny. Narkotyki + DVD
Program profilaktyczny. Nikotyna + DVD (Moi najlepsi kumple)
Program profilaktyczny. Tolerancja + DVD (Cena przyjaźni, Świadectwo dojrzałości, Medal olimpijski)
Program profilaktyczny. Wychowanie seksualne + DVD (Myślałem, że to przyjaciel)
Przed i za : antologia literacka
Rafael
Rafael 1483 - 1520; Seria:Wielka kolekcja sławnych malarzy
Rekordy Ziemi
Renoir
Romantyzm, historyzm, realizm
Róże, lilie, tuberozy : młodopolskie wiersze o kwiatach
RPA
Sienkiewicz dzisiaj : eseje o twórczości autora "Trylogii"
Słownik biologów polskich
Słownik chemiczny
Słownik chemii analitycznej : definicje polskie i odpowiedniki angielskie
Słownik etnologiczny : terminy ogólne
Słownik fizyczny
Słownik idiomów angielskich
Słownik języka polskiego. T. 1
Słownik języka polskiego. T. 1
Słownik języka polskiego. T. 2
Słownik języka polskiego. T. 2
Słownik języka polskiego. T. 3
Słownik języka polskiego. T. 3
Słownik kultury antycznej : Grecja - Rzym
Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej
Słownik myśli filozoficznej
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski A - L = Deutsch-polnisches wissenschaftlichtechnisches Wörterbuch
Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski M - Z = Deutsch-polnisches wissenschaftlichtechnisches Wörterbuch
Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki
Słownik polskich form homonimicznych
Słownik poprawnej polszczyzny PWN
Słownik terminów literackich
Słownik wyrazów bliskoznacznych
Strofy o porach roku : antologia
Struktura materii : przewodnik encyklopedyczny
Szwajcaria. Encyklopedia drogowa
Ściągi dla licealistów z literatury: Pozytwizm, Młoda Polska. Zeszyt 4
Śladami bitwy warszawskiej 1920: Żeromski, Irzykowski, Grzymała-Siedlecki; oprac. Mirosława Puchalska i Zofia Stefanowska
Świat antyczny : stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia : studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-Małowist w pięćdziesięciolecie pracy naukowej przez Jej uczniów
Świat Tatr
Świat zwierząt
Tablice geograficzne
Tajlandia
Techniki uczenia się
Tryumf wiedeński 1683
Tunezja
Turcja
Tycjan między 1485 a 1490 - 1576; Seria:Wielka kolekcja sławnych malarzy
Układ słoneczny
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : publikacja nr UDC-P022 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji UDC-9709
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 1
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 2
Vademecum pediatrii
W kręgu "Panoramy Racławickiej"
Warszawa w wieku Oświecenia
Wczoraj i dziś. Antologia opowiadań polskich pisarzy współczesnych
Wenezuela
Wiek XVI-XVIII w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów
Wielki atlas historii świata dla młodzieży
Wielki słownik francusko-polski = Grand dictionnaire français-polonais. T. 1 A - L
Wielki słownik francusko-polski = Grand dictionnaire français-polonais. T. 2 M - Z
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN
Włochy
Wybitni przedstawiciele wspólczesnej sztuki hiszpańskiej. Muzeum Narodowe w Warszawie
Wyspy greckie
Z mądrości Talmudu
Zabić tego Polaka
Zarys dziejów religii : praca zbiorowa
Zdrowie kobiety
Znak po znaku : antologia wierszy polskich i obcych z lat 1939-1991
Zwycięstwo pod Wiedniem 1683
Żądło i miód mądrości : antologia aforyzmu polskiego


Strony zostały wygenerowane przez program Biblioteka szkolna firmy Librus, wspomagający pracę szkolnych bibliotek.
Kontakt z firmą: http://www.librus.pl, uwagi@librus.pl, tel. (032) 350 85 86, tel./fax (032) 350 85 85